Limburg Challenge
 

Privacy verklaring

Inleiding

Wij vinden het belangrijk dat privacygevoelige gegevens met zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Daarom informeren wij je in dit Privacy Statement over de manier waarop jouw gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

Wij streven er naar op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om te gaan en te handelen binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dit Privacy Statement is van toepassing op jouw deelname en de daarmee samenhangende gegevensverwerkingen

 

Verantwoordelijke

Stichting Translimburg, Sinselveldstraat 40, 5912 CB VENLO, Nederland is verantwoordelijke van de verwerking van alle persoonsgegevens die worden verzameld via registratie en deelname aan de Translimburg.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Voor deelname aan de Limburg Challenge, om contact met je te kunnen opnemen (bijvoorbeeld als je wordt ingeloot), jouw naam, startnummer en gemaakte foto’s en video’s tijdens de race te koppelen aan je account en crisisondersteuning tijdens het evenement te kunnen verlenen.
Voor het kunnen beantwoorden van vragen die je hebt gesteld of afhandeling van klachten na afloop;
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld leeftijdscontrole);
Om je per e-mail en via social media zoals Facebook op de hoogte te houden van het laatste nieuws.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Contactgegevens (waaronder naam, adres, woonplaats, geboortedatum[GM1] , e-mailadres, (calamiteiten)telefoonnummer);
Deelnamegegevens (waaronder leeftijd, startnummer, chipnummer, foto’s en video’s, afstand, geslacht, eventueel teamnaam en/of bedrijfsnaam);
Betalingsgegevens (waaronder rekeningnummer);

 

Aan wie verstrekken wij jouw gegevens?

In principe aan niemand behalve wanneer we dat wettelijk verplicht zijn zoals handhavende of fraudebestrijdende organisaties (politie, hulpdiensten etc.)

 

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren jouw foto’s en video’s niet langer dan 36 maanden. Je e-mailadres zullen wij niet langer gebruiken nadat je bij ons hebt aangegeven dit niet meer op prijs te stellen.

 

Hoe kun je contact opnemen met ons?

Voor vragen of verzoeken kun via de website of per post contact opnemen met de Stichting TransLimburg

Sinselveldstraat 40
5912CB VENLO

info@limburgchallenge.nl

 

Verzet

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Dit kun je doen door ons een mail te sturen.

info@limburgchallenge.nl

 
 
EVENT
REGISTREER

PARTNERS